Lapsevanemale

! Tähelepanu !

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks
17. märts 2020 – 10:17

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse. Järveküla lasteaed on kodusele ravile suunanud kõik haigussümptomitega lapsed.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust. Huviringide töö peatatud.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Alates 18.03.2020.a. palub Järveküla lasteaed lasteaeda tulev laps üle anda lasteaia töötajale peaukse juures nii Leerimäel kui a Järvekülas. Lapsele järele tulles palume eelnevalt helistada tel. nr-l Leerimäel 56942179 ja Järvekülas 58373081, et lasteaia töötaja saaks Teie lapse riietada ning Teile üle anda peaukse kaudu.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses. Hetkel ei toimu lasteaias tegevusi, mis nõuavad ühiskasutusega ruumide võimalusi.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine. Korraldatud.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel. Korraldatud.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt. Korraldatud, haigusnähtudega lapsed eraldatakse teistest lasteaias viibijatest ning esimesel võimalusel teavitatakse vanemaid. Töötajad vabastatakse koheselt töölt ning suunatakse karantiini.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Oleme kaardistanud orienteeruva lastevanemate vajaduse kahe nädala piires.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.

 

! Tähelepanu !
(Info seisuga 16.03.2020)

Head lapsevanemad!

Vastavalt vallavalitsusest saadud juhistele anname teada, et lasteaed on avatud. Kuni vabariigi valitsuse otsuseni jäävad meie lasteaiad avatuks neile, kes seda hädapäraselt vajavad ja laste tavapärases rühmas ajavahemikul 08.00 – 18.00.

Kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt, tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada.

Alates 16.03 kuni 30.04.2020.a. lasteaia kohatasu eest arveid ei esitata, toiduraha tasutakse vastavalt kohal käidud päevadele.

Tervist soovides
Järveküla Lasteaed

 

! Tähelepanu !

Edastame Haridus- ja Teadusministeeriumi teate:

Tere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

 

Hea lapsevanem!

Sellelt lehelt leiate infot, kuidas hoida ennast ja teisi viiruste hooajal: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Jõudu ja tervist!

 

Head lapsevanemad!

Armas lapsevanem!

Kuigi kalendris näitab jaanuarikuud, siis ega suvi pole enam kaugel. 
Järveküla Lasteaed puhkab 1.07-31.07.2020

Ilusat uut aastat!

Tere, lapsevanem!

Septembris toimus lasteaias mihklilaat, mille tulu läks Tallinna Loomaaias elavale alpakale, kellele meie lasteaed vaderiks on. Nüüd on alpaka juures ka silt meie vaderluse kohta!
Aitäh, et andsid oma panuse. Hindame seda väga!

Head Lapsevanemad!

Jõulud vōiksid olla rahulik aeg, mil teha head nii lähedastele kui võõrastele.
Järveküla lasteaed kutsub üles osa vōtma heategevuslikest jõulukinkidest, et pühaderõõm oleks topelt.
Alates eilsest on mõlema maja koridorides üleval nn. SOOVIDEPUU.
Kui tunned, et soovid ja leiad võimaluse toetada väikese heateoga Tallinna Lastekodu, siis tehes väikese annetuse aitame kaasa suurele muutusele. Lastekodu soovib uusi madratseid, patju, tekke ja voodipesu. Aitame neid!
Head teha on hea!

Järveküla lasteaed

 

Tere lapsevanemad!
Valmis on saanud huviringide tunniplaan ning nüüd on võimalik neisse ka registreerida.
Registreerimiseks minna allolevale (Tunniplaan) aadressile. Seejärel valige endale meelepärane ring ning klõpsake “Registreeri siin”, siis avaneb registreerimisankeet, mis tuleb ära täita. Kui ankeet on täidetud, siis klõpsata “Saada ära”.
Kuna ringides on kindlaks määratud grupi suurused, siis arvu täitumisel sulgub ankeet automaatselt. Seega kehtib ringidesse registreerimisel põhimõte – kes ees, see sees.
Huviringid alustavad 7. oktoobrist

Tunniplaan

———————————————————————————————————–

Kallid lapsevanemad Järveküla majas!

Turu teel on muudetud liikluskorraldust, palun olge tähelepanelikud. Keelatud on parkimine teeservas.
Palun leidke koht parkimiseks autoparklas!

Täname!