Dokumendid

 

Lasteaia tegevust reguleerib põhimäärus ja arengut kujundatakse arengukava alusel:

Lasteaia kodukord koosneb pedagoogide ettepanekutest ja on kooskõlastatud hoolekoguga (sulgudes viimaste täienduste ja kooskõlastuse aasta nr):  

Juhtumite lahendamise juhendmaterjal on kodulehel kiiresti kättesaadav:

Õppetegevuse alusdokumendid (õppekava jm) ja korraldamise info asuvad õppetöö leheküljel:

Õie lasteaia kõigil õpetajatel on erialane kvalifikatsioon. Pedagoogilise ametikoha vabanemisel tuleb arvestada konkursi reeglitega:

Lasteaia töötajatel on seoses tööülesannetega ligipääs erinevatele isikuandmetele ja kohustus arvestada andmekaitse nõuetega:

Rae vallavalitsuse andmekaitsespetsialist: Grete Pihlakas, e-post: andmekaitse@rae.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelvalvet ja juhendamist Harjumaa koolieelsetes lasteasutustes korraldab piirkonna ekspert  Piret Hiisjärv.

Kontaktid:  Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

LASTEAIA PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 Laste saabumine, mäng
8.30 – 9.00 Hommikueine
9.00 – 10.50 Õppetegevused
10.50 – 12.30 Õueaja tegevused
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.15 – 19.00 Huvitegevused, mängud toas või õues ning kojuminek

Sõimeealiste lõunasöök algab veerand tundi varem, aiaealiste õhtuoode veerand tundi hiljem.

Päevakava on paindlikum laste kohanemisajal, sest  mõned tegevused võtavad esialgu rohkem aega.

Mõnusa ilmaga pikendame õueaega, suveperioodil õpime ja sööme võimalusel õues.