Dokumendid

 

Lasteaia tegevust reguleerib põhimäärus ja arengut kujundatakse arengukava alusel:

 

Lasteaia kodukord on koostatud koostöös pedagoogidega ja hoolekoguga:  

Loodetavasti ei lähe järgmise juhendmaterjali soovitusi mitte kunagi vaja:

Lasteaia õppetegevusega seotud alusdokumendid ja korraldamise info asub lehel:

Õie lasteaia kõigil õpetajatel on erialane kvalifikatsioon ning pedagoogilise ametikoha vabanemisel tuleb arvestada:

Asutuse tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi järelevalve, nõustamine ning teabenõuded:

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusel ja Harjumaa piirkonna eksperdiks on Piret Hiisjärv. Kontaktid:  Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

LASTEAIA PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 Laste saabumine, mäng
8.30 – 9.00 Hommikueine
9.00 – 10.50 Õppetegevused
10.50 – 12.30 Õueaja tegevused
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.15 – 19.00 Huvitegevused, mängud toas või õues ning kojuminek

Lasteaia päevakava on paindlikum laste kohanemisajal, sest  mõned tegevused võtavad esialgu rohkem aega. Mõnusa ilmaga pikendame õueaega, suveperioodil õpime ja sööme võimalusel õues.

Sõimeealiste päevakavas algab lõunasöök veerand tundi varem.

 

TOITLUSTAMINE

Õie lasteaia köögis valmistatakse igapäevaselt kolm toidukorda 16-le rühmale, millest valdav osa tuleb pakendada termostesse ja transportida.

Alates 01.05.2020 on toidupäeva hind 2 eurot.

Kuu keskmise toidukordade kulu järgi jaguneb hind:

Hommikueine 0,35 eurot

Lõunasöök (+ sellele eelnev vitamiinipaus) 1,1 eurot

Õhtuoode 0,55 eurot

Kui laps on lasteasutuses regulaareselt alates kell 9 või/ja kuni 15.30, saab loobuda hommikueinest või/ja õhtuootest ning selle tasust. Toitlustamise erisuse taotlus ja selle lõpetamise kirjalik avaldus esitatada hiljemalt 7 päeva enne uue kuu algust lapse õpetajale. Tervislikel põhjustel teistsugust toitlustamist vajava lapse kohta esitab lapse pere sellekohase arsti tõendi ning koostöövestluseks toitlustajaga lepitakse kokku kohtumisaeg. Lapse päevakavas ei tohi toidukordade vahe ületada nelja tundi. Lasteaia õhtuoode ei tohi jääda lapsele päeva viimaseks toidukorraks.

Alused: Õie lasteaia hoolekogu  otsus 04.03.2020  ja Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Toidu valmistamisel kasutame tehnoloogilisi kaarte ja soovitusi juhendmaterjalist: