Hoolekogu

Võsukese Lasteaia hoolekogu liikmete kontakt:

Lasteaia õpetajate esindaja on õpetaja Monica Aasva, monica@v6suke.edu.ee
Kasevõsude rühma hoolekogu liige Reeda Suik, reeda.suik1@gmail.com
Kastanivõsude rühma hoolekogu liige Liis Kalda, liis.kalda@gmail.com
Kuusevõsude  rühma hoolekogu liige Kertu Tampere, kertu.tampere@gmail.com
Lepavõsude rühma hoolekogu liige Natalia Kaptyg, ermeesia@gmail.com
Männivõsude rühma hoolekogu liige Annika Jõgimaa, jogimaa@gmail.com
Pajuvõsude rühma hoolekogu liige Jana Mahlapuu, jana@systemsupport.ee
Pihlavõsude rühma hoolekogu liige Kristin Pent, kristinpent@gmail.com
Pärnavõsude rühma hoolekogu liige Keiti Meriküll, keiti123@gmail.com
Sirelivõsude rühma hoolekogu liige Angela Põder, p6derangela@gmail.com
Tammevõsude rühma hoolekogu liige Nele Toime, nele.toime@gmail.com
Toomevõsude rühma hoolekogu liige Katrin Vernik, katrin.vernik@telia.ee
Vahtravõsude rühma hoolekogu liige Kärt Kuivjõgi-Toodu, kart.kuivjogitoodu@hotmail.com
Rae valla esindaja hoolekogus on abivallavanem Madis Sarik, madis.sarik@rae.ee

Võsukese Lasteaia Hoolekogu tegutsemise kord