Hoolekogu

Võsukese Lasteaia hoolekogu liikmete kontakt:

Lasteaia õpetajate esindaja on õpetaja Monica Aasva, monica@v6suke.edu.ee

Kasevõsude rühma hoolekogu liige Merilin Viik, merilinviik@gmail.com

Kastanivõsude rühma hoolekogu liige Martina Võrklaev, martinatsankmann@gmail.com

Kuusevõsude  rühma hoolekogu liige Kertu Tampere, kertu.tampere@gmail.com

Lepavõsude rühma hoolekogu liige Natalia Kaptyg, ermeesia@gmail.com

Männivõsude rühma hoolekogu liige Maarja-Eliisabet Soon, maarjaeliisabet@gmail.com

Pajuvõsude rühma hoolekogu liige Jana Mahlapuu, jana@systemsupport.ee

Pihlavõsude rühma hoolekogu liige Piret Kermon, okoaiand@gmail.com

Pärnavõsude rühma hoolekogu liige Katrin Avloi, katrin.avloi@gmail.com

Sirelivõsude rühma hoolekogu liige Angela Põder, p6derangela@gmail.com

Tammevõsude rühma hoolekogu liige Nele Toime, nele.toime@gmail.com

Toomevõsude rühma hoolekogu liige Karen Kruus, karenkutnik@hotmail.com

Vahtravõsude rühma hoolekogu liige Kärt Kuivjõgi-Toodu, kart.kuivjogitoodu@hotmail.com

Rae valla esindaja hoolekogus on abivallavanem Madis Sarik, madis.sarik@rae.ee

Võsukese Lasteaia Hoolekogu tegutsemise kord