ESF projekt „Väärtusta Erilisust”

ESF projekt „Väärtusta Erilisust”, projekti nr 2014-2020.1.02.23-1560

 

Projekti raames osalesid Võsukese Lasteaia juhtkond, õpetajad ja õpetaja assistendid Angela Jakonbsoni koolitusel „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias“. Samuti külastasime Kohila Lasteaia Sipsiku maja eesmärgiga vaadelda õues toimuvat õppetegevust eriliste laste osas. Kohila Lasteaed sarnaselt Võsukese Lasteaiaga rakendab palju õuesõpet ning meie eesmärk oli õppida kolleegidelt, kuidas erilised lapsed õues õppimisest ja seiklemisest täisväärtuslikult osa saavad. Kohtusime Kohila Lasteaia õpetajatega vestlusringis ning vaatasime ka Sipsiku maja ja õueala üle. Oli väga tore vastuvõtt, aitäh! Projekti raames külastasime ka Raadi Lasteaeda Ripsik. Raadi Lasteaed Ripsik on edukalt käivitanud Temaatilise Tegevuspäeva projekti, kus lastel on pakutavate tegevuste hulgast võimalus valida oma huvidele vastav tegevus või proovida hoopis midagi uut (tants, muusika, kunst, robootika, sport jms).  Meie huvi oli näha ja kogeda, kuidas toimib selline lähenemine erivajadustega laste puhul. Direktor ja õppejuht näitasid maja ja õueala ning omavahel jagati parimaid praktikaid. Aega oleks tahtnud rohkem võtta, sest taaskord oli väga huvitav külastus. Aitäh!

Projekti elluviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond summas 4874 eurot.