ERASMUS + projekt Eco Farm Kindergartens

 

ERASMUS + projekt Mahefarmi lasteaiad/ECO Farm Kindergartens

2017 – 2019

Projekti partnerid:

NORRA  – Haugland Kindergarten

TURKEY – Döşemealtı omavalitsus

ITALY – Corte Verde Societa Cooperativa Sociale Onlus

LITHUANIA – Alytus Kindergarten Volungele

PORTUGAL – CELFF- Colegio Guadalupe

ROMANIA – Gradinita Cu Program Prelungit Nr. 8

EESTI – Võsukese Lasteaed

 

Eellugu

  1. aasta suvel lõppes rahvusvaheline projekt My Earth Depends On Me, milles osalesime ning mille kasu lasteaiale, õpetajatele ja eelkõige lastele oli selgelt tuntav. Kardan, et sealt sai alguse sõltuvus. J hea sõltuvus. Sõltuvus teha koostööd teiste riikide pedagoogidega, et rikastada laste maailma ning õpetajate õppemeetodeid ja võtteid. Kui Türgi kolleegid kutsusid meid liituma uue projektiga, mille teema meid väga kõnetas, siis ei mõelnud me kaua. Projekti teema ühtib Võsukese Lasteaia väärtustega ning loodetavad kontaktid, teadmistevahetus uute projektipartneritega ja õppereisid teistesse maadesse tundusid vägagi ahvatlevad. Projekti rahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi kaudu.

 

Miks me seda teeme?

Tänapäeva rohkete tehnoloogiliste seadmete, valmis kujundatud mänguväljakute ning suletud ehitiste maailmas on paljudes lasteaedades aktiivne tegevus kahanenud ning intensiivne rõhuasetus on läinud tähtede, helide, numbrite ja kujundite akadeemilisele õppele. Kuid uuemad uuringud näitavad, et need akadeemilised programmid nii varases eas võivad kahjustada lapse hilisemat akadeemilist edu. Need uuringud näitavad ka seda, et haridusalaste tegevuste ülekandmine õue pakub haridustöötajatele alternatiivset hariduslikku lähenemist. Uued lasteaedade kontseptsioonid, nagu näiteks metsalasteaiad ja õuelasteaiad, mis toetavad õuesõpet, on Euroopas populaarsust kasvatamas.
Arvestades seda trendi on antud projekti eesmärgiks edendada uut lasteaia kontseptsiooni – Farmilasteaiad. Need lasteaiad toetavad põllumajandusalast haridust varajases lapsepõlves.

Sellise lähenemise eesmärgiks on kaks põhimõtet. Esiteks soovitakse lastes arendada teadmist ja lugupidamist põllumajanduse, põllumeeste ja loomade suhtes. Teine põhimõte on see, et laste osavõtt põllumajanduslikes tegevustes on tervikliku ja tervisliku lapsepõlve alus. Selline kaasalöömine rikastab õppimist ja elukvaliteeti terve elu jooksul. Lapsed, kes puutuvad kokku mulla, õhu, vee ja loomadega, seostavad neid kui eluallikaid ja oskavad neid väärtustada.

Seega keskendub meie projekt laste ja ka õpetajate põllumajanduslike teadmiste ja oskuste kujundamisele.  Kuigi me mõistame, et paljude õpetajate senine kogemuse loomade eest hoolitsemisel ja põllumajandusalases tegevuses võib olla väike, siis usume, et koos lastega õpievad nad palju uut. Selle läbi areneb ka nende loovus.

Aga ikkagi, miks me seda tegime?

Selles projektis osalesid seitse riiki (Eesti, Itaalia, Leedu, Norra, Portugal, Rumeenia ja Türgi), kokku 925 last vanuses 2-6 aastat ja 85 õpetajat ja õpetaja assistenti erinevate kogemustega, teadmistega, uskumustega, kuid sarnaste hariduslike ideaalidega. See projekt on nagu “praktikute programm”, mis sai välja töötatud selleks, et pakkuda õpetajatele toetust loomaks lastele erinevaid võimalusi ja tegevusi lasteaias. Projekti peamised eesmärgid olid:

1. Oskuste ja teadmiste kogumine meie õpetajatele ja lastele põllumajandustegevuse kohta.

2. Mõistmaks põllumajanduse põhiolemust, jälgida elutsüklit.

3. Arendada lastes armastust loomade vastu.

4. Tõsta lastes ökoloogilist teadlikkust läbi nelja elemendi tundmaõppimise.

5. Rikastada õpetajate haridustegevusi läbi koostöö teiste kolleegidega erinevatest lasteaedadest.

Kuidas me seda tegime?

Kõikide projekti eesmärkide elluviimiseks kasutasime töötoa vormi. Kahe aasta jooksul toimus neli projektikohtumist ning hulgalisi Skype kohtumisi. Tänapäeva tehnikaajastul on palju viise materjalide ja kogemuste vahetamiseks.

Mida me siis tegime?

Nende eesmärkide saavutamiseks olimevalinud 4 põhiteemat, milleks me töötasime välja neli töötuba/projektikohtumist:

  1. Looduse 4 elementi – maa, päike, vesi ja õhk
  2. Lilled ja putukad, kes lilli tolmendavad.
  3. Meie õnnelikud taluloomad
  4. Õppida, kasvatada, saaki koristada ja süüa.

Igal teemal olid oma eesmärgid:

1.1. Aidata lastel luua ökoloogilist teadlikkust neljast elemendist: Õhk, Maa, Vesi, Valgus

1.2. Et varustada lapsi teadmiste ja oskustega nelja elemendi ülesannetest

1.3. Laste loovuse stimuleerimine nelja elemendiga seotud ülesannetes, jälgides ja uurides.

1.4. Parandada laste inglise keele sõnavara “4 elementidel”

2.1. Varustada lapsi, õpetajaid teadmistega ja oskustega lilli ja viljapuid tolmendavate putukate kohta.

2.2. Innustada lapsi uurima seemnete ja lillede kohta tegevuse kaudu.

2.3. Aidata lapsi tolmendamise protsessiga tutvuda, kasutades lihtsaid ja naljakaid ülesandeid.

2.4. Tutvustada lastele inglise keelset sõnavara läbi tegevuste ja laulude lillede ja putukate kohta.

3.1. Luua võimalused tutvustada lastele põllumajandusloomi ja lehmade, lammaste, kitsede, sigade ja kanade elu farmis.

3.2. Aidata lastele läbi tegevuste mõista põllumajandusloomade tähtsust inimestele.

3.3. Parandada laste inglise keele sõnavara farmiloomade osas.

4.1. Luua lastele ülesandeid farmielu jälgimiseks.

4.2. Aidata lastel värske mahetoiduga tutvuda, et arendada tervislikke toitumisharjumusi.