Roheline lipp ja Rohelise Kooli programm

Võsukese Lasteaed on alates kevad 2024 “Roheline lipp” omanik.

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga veebruar 2023.

Programmi rakendamist Võsukese Lasteaias koordineerib tervishoiutöötaja Marie Sarik.

 

Võsukese Rohelise kooli tegevused ja ideed, rohekoosolekute protokollid leiab blogist vajutades sellel lingil

 

VÕSUKESE LASTEAIA Rohelise kooli tegevuskava ja keskkonna ülevaatuse tulemused 2023-2024 õ.a asuvad siin

 

Võsukese lasteaia rohepõhimõtted

  • Meie eesmärk on luua kasvukeskkond, mis võimaldab lapsel läbi mängu ja lõimitud tegevuste õppida ning areneda füüsiliselt ja vaimselt terveks, elurõõmsaks ning sotsiaalselt küpseks koolilapseks, keskendudes ka looduse, kui loomuliku keskkonna hoidmisele. (Võsukese arengukava aastateks 2023-2027)
  • Usume, et laps õpib kõige paremini läbi looduse. Loome väljundi läbi õhinapõhiseõppe ning õuesõppe, et tõsta lastes huvi looduse ja selle hoidmise vastu.
  • Soovime Võsukeses rakendada järjepidevalt ringmajanduse põhimõtteid, proovime üleliigset tarbimist teadlikult optimeerida ja vähendamine ning asjade eluiga pikendada. Soovime anda lastele elukestvad teadmised prügist, jäätmetest nende õigest sorteerimisest.
  • Usume, et laps õpib läbi enda ümber olevate inimeste eeskuju. Seepärast on meile oluline tõsta õpetajate kui ka lapsevanemate teadlikkust ning koostööd loodushoiust võimaldades temaatilisi koolitusi ning üritusi.
  • Oma maja toitlustuses lähtume põhimõttest eelistada võimalikult palju kohaliku tooraine ning kasutame mahetoitu (PRIA toetus) 20-50% ulatuses menüüst.

 

Võsukese Rohemeeskond 2023/2024 õ.a : 

Jaana Gutman-Aavik(Kastanivõsude esindaja)
Kristina Janno (Pajuvõsude esindaja)
Raili Tudre (Pärnavõsude esindaja)
Keiu Liivak (Toomevõsude esindaja)
Marika Sepp (Lepavõsude esindaja)
Reet Janov (Tammevõsude esindaja)
Carolin Hussar (Kasevõsude esindaja)
Reet Kiigemäe (Vahtravõsude esindaja)
Heidi Ernits (Majaperenaine)
Piret Soobik (Pihlavõsude esindaja)
Kaia Kattai (Kultuurimeeskonna esindaja)
Irene Kokka (Sirelivõsude esindaja)
Kersti (Männivõsude esindaja)
Marlyn Neerot (Kuusevõsude esindaja)
Diana Hussar (õppejuht)
Margery Lilienthal (direktriss)
Marie Sarik (tervisedendaja, meeskonna juht)
Hoolekogu esindaja.
Laste esindajad on koolieelse rühma (sel aastal 3 rühma) lapsed.