Tervist Edendav Lasteaed

Tervist Edendav Lasteaed

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua lasteaias keskkond, mis toetab lasteaiapere heaolu ja tervist. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade ja tegurite hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab kavandada arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, kujundada laste tervisekäitumist ning leida võimalusi tugiteenuste pakkumiseks lasteaias. Oluline on tervise ja heaolu väärtustamine ning seda toetav juhtimine, samuti töötajate pädevus tervise edendamisel, ennetustöös ning laste tervist toetavate mõjusate tegevuste elluviimine lasteaias.

Võsukese lasteaed on programmi liige aastast 2017. Võsukese lasteaias on tervisemeeskond, mille liikmed on õpetajad, assistendid, juhtkonna liige, liikumisõpetaja, tugimeeskonna liige ja lapsevanem.