Erasmuse õpirände akrediteering

Võsukese Lasteaiale omistati ERASMUSE õpirände akrediteering aastateks 2023 – 2027.

Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.

Võsukese Lasteaia eesmärk on kasutada kõiki võimalusi personali õppimiseks ja arenemiseks ning rahvusvaheline koostöö on suurepärane viis selle eesmärgi täitmiseks.

Täpsustatult on õpirännete eesmärk suurendada teadmisi kaasava hariduse teemal ning liikuda lähemale metsalasteaia loomise unistuse täitmisele.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Esimese 15 kuu jooksul on plaanis 8 õpetaja töövarjutamine 4 erineva riigi lasteasutustes ning 3 õpetaja osalemine Soomes õuesõppe teemalisel koolitusel ja 2 õpetaja kaasava hariduse teemalisel koolitusel Portugalis.