NORDPLUS projekt My Earth Depends On Me

 

Nordplus´i projekt: Minu planeet sõltub minust /My Earth Depends On Me

2015 – 2017

Võsukese vahval perel on olnud suurepärane võimalus osaleda rahvusvahelises keskkonnateadlikkuse kujundamise/tõstmise projektis „Nordplus“. Leedukate eestvedamisel kogesid lapsed ja jagasid õpetajad omavahel kogemusi/elamusi ning projekti erinevate ülesannete läbiviimise lahendusi Leedust, Lätist, Taanist, Islandilt ja Eestist – meie oma Võsukesest.

Projekti eesmärgiks oligi tõsta laste teadlikkust ning hoolivust meid ümbritseva looduse suhtes – sellest tulenesid ka põnevad projekti ülesanded nt „Minu maailm sõltub minust“, „Naeratus maale“, „Kaunitar ja koletis“, „Tere tulemast, kevadlinnud!“, „Autovaba päev“ jne. Kõigis ülesannetes said lapsed läbi õuesõppe kogemuse ja kogemise teada neljale aastaajale omaseid loodusteadmisi. Näiteks kevadised taimede tärkamised (rohepeenarde külvamine, hoolitsemine ning taimede sirgumise jälgimine) ning lindude pesitsemine (pesakastide valmistamine naelte ja haamritega ning Tammikusse puudele kinnitamine, pesakasti elanike jälgimine), kulupõletamise mõju putukatele ja väikeloomadele (putukate, loomade ja nende elu/olu tundmaõppimine terviseradadel). Looduse ilu märkamine ning inimese mõju täheldamine (loodusest kaunima ja koledaima leidmine ning fotole jäädvustamine).

Projekti jooksul said lapsed teadmisi ja kogemusi ka õhusaastest (erinevatest paikadest kogutud lumesulavete puhtuse võrdlemine), vee puhtusest ja puhta vee olulisusest (veemängud, vee säästmise vajalikkus), prügisorteerimisest ning prügi märkamisest ja õigesse kohta panemisest (heakorratööd Tammikus, kogutud prügi sorteerimine)….

Läbi pooleteise aasta väldanud projekt on tublisti tõstnud laste teadlikkust meid ümbritseva looduse suhtes, on õpetanud lapsi loodust märkama ning ümbritsevast hoolima, tundma ja arvestama J

Õpetajatele pakkus aga projekt suurepärast võimalust siduda laste igapäevased tegemised piisa keskkonnateadlikkusega ning seeläbi märgata laste järjest täienevaid teadmisi loodust säästvast eluviisist ning soovist üha enam õues toimetada.

Nordplus`i projekti lõpuks on heameel täheldada, kuidas pooleteise aasta jooksul on avardunud laste silmaring ning mõttemaailm loodust säästva eluviisi osas. Kuidas õpetajad on kogenud eduelamust nähes tagasisidena rõõmu ja avatamislusti laste tegemistes. Kogemusi rikastas ka kindlasti koostööpartnerite omavaheline tegevuskogemuste jagamine ning tutvumiskülastused erinevatesse täiesti eriilmelistesse lasteaedadesse.