ERASMUS+ projekt Nature As A Teacher

Erasmus+ KA229 projekt LOODUS KUI ÕPETAJA

September 2019 – august 2021 (seoses covidiga olid projekti külastused/tegevused pausil, lõppes juuni 2022)

Partnerid: Eesti, Türgi, Norra, Hispaania ja UK

Projekt koosnes 5 lühiajalisest ühisest personalikoolitusest, kus osalesid õpetajad/assistendid partnerriikidest. Võsukese lasteaiast osales kokku 13 inimest (10 assistenti ja 2 juhtkonnast ning tervisetöötaja).

Iga riik korraldas koolituse erinevate eesmärkidega, mis jagati vastavalt ajakavale. Kohtumistel said osalejad teadmised ja pädevused, mis olid vajalikud tegevuste samaaegseks elluviimiseks järgnevateks kuudeks. Enne igat kohtumist tegid lapsed ja õpetajad vastava teema kohta eel- ja järelteste, kinnitamaks õpitut. Samuti täideti hindamisküsimustikud, et anda koolituste kohta tagasisidet. Projekti kohtumiste lõpus sai iga osaleja vastava tunnistuse.

Projekti eesmärgid

Suurendada lastaia õpetajate kogemusi, teadmisi ja pädevusi, et siduda lapsi loodusega õuesõppe kaudu. Õpetajatele jagati ideid ja arusaamu edendamaks õuesõpet Euroopas. Eesmärgiks oli paranda laste tervis- ja keskkonnateadlikust läbi looduses tehtavate mitmekülgsete ülesannete. Saime ideid, kuidas tugevdada laste kõne-, kuulamis- ning mõistmisoskust kasutades jutustamis- ja draamatehnikat. Õppisime andma lastele vabadust uurida ja avastada loodust, kasutades kõiki oma meeli, enesekindlust, füüsilist- ning emotsionaalset vastupidavust. Kogusime teadmisi, kuidas saab arendada laste kujutlusvõimet, kognitiivseid oskuseid matemaatikas, keeles ja muusikas/kunstis looduses.

 

Projekti väljundid:

projektiseinad partnerriikide lasteaedades/koolides

brozüür, plakat ning infoleht

veebileht ja facebooki grupp

e-twinningu blog

2021 partnerite koostatud kalendrid

1 tegevus-käsitöö vihik loodusest (ka digitaalne)

1 mängude õpetus vihik (ka digitaalne)

kasvuhooned, köögi- ja puuviljaaiad

 

Mõtteid projektis osalejatelt:

Eriti huvitav oli näha, kuidas ja kui mitmekülgselt on lahendatud eri maades/kultuurides õuesõpet. Nt: kui metsa polegi läheduses, kogutakse materjali vanemaid ja kodu kaasates või minnakse lähedal olevasse randa ja õuesõpe missugune! Väga palju mõtlemisainet andsid nt Iirimaal külastatud lasteaias olevad erinevad mängukeskused. Saime kogeda, et tõesti ilm pole mingiks takistuseks, peaasi, et on vastavad riided ja kõige tähtsam – hea tuju.

Suureks plussiks oli ka keelepraktika – saadi juurde julgust teises keeles suhtlemisel.

Üks asi, mille kõik reisil käinud välja tõid on see, et lastel on rohkem vabadust ning ka õpetajad/assistendid olid kuidagi julgemad lastele vabadust andma.

Ettekannetest sai alati palju uusi ja huvitavaid mõtteid. Samuti oli põnev vaadata, kuidas samasuguseid teemasid/ülesandeid eri kultuurides erimoodi lahendati (vastavalt oma võimekusele)