ESF projekt „Robootika õppe arendamine Võsukese Lasteaias

Robootika õppe arendamine Võsukese Lasteaias 10.01.2023-30.08.2023

Euroopa Liidu struktuurifondi meetmest “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid”

anti 4 318 eurot toetust projektile „Võsukese Lasteaias robootika õppe arendamine“ robootika seadmete soetamiseks.

Projektiga seati eesmärk, et Võsukese Lasteaia õpetajad kasutavad digivahendeid järjepidevalt õppetöö osana lõimituna erinevate ainevaldkondadega ning jagavad oma teadmisi, oskusi ja kogemusi kolleegidega nii oma asutuses kui kaugemal.

Jaanuarist kuni juunini 2023 viidi Võsukese Lasteaias ellu mitmesuguseid tegevusi selle eesmärgi saavutamiseks. Soetati 27 uut robootikavahendit (Lego Spike Essential, iRobot RTO Root, Tale-Bot pro, Dash robot, Makeblock mTiny, TTS maastikurobot ja TTS robotkilpkonn), õpiti neid rühma meeskondades koos lastega tundma, kasutati õppetöö läbiviimisel, tutvustati infokoosolekutel kolleegidele, koostati tegevuste läbiviimiseks uudseid tunnikavasid ning viidi läbi lasteaia sisenene avatud robootika töötubade nädal lastele ning üleharjumaaline eelkooliealiste laste ja lasteaiaõpetajate robootika konverents. Lisaks toimus Võsukese Lasteaia töötajatele ProgeTiigri robootikavahendite koolitus, et õppida uusi seadmeid paremini tundma.

Õppevara töötati välja planeeritud neljas alushariduse valdkonnas: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst. Robootiliste vahendite kasutamine toetas kindlasti nii Võsukese laste kui õpetajate digioskuste arengut ning projektiga toetati ka robootika õppe levikut piirkonnas.