ESF projekt Ajutark Lasteaed

ESF poolt rahastatud õpiüritus “Ajutark lasteaed”.

Õpiürituse raames toimus Jaan Aru koolitus “Kuidas õpib aju?  ning Palade Lasteaia (Hiiumaal) ja Hiiumaa Vabakooli lasteaia külastused.

Õpiürituse üldisem eesmärk oli hoida Võsukese Lasteaia õpetajaid ja juhtkonda pidevas õppimises ja õpitu elluviimises. Läbi uute teadmiste ja teiste kolleegide kogemuste hoiame teadmiste himu, õpiavatuse ja motivatsiooni töötada lastega üleval. Õpetajate välja viimine tavapärasest keskkonnast on meie kogemusel ( nii Eestis kui välismaal) olnud tõhusaim viis teadmiste omastamiseks ja uute kogemuste saamiseks. Rutiini
lõhkumine toob juurde värskust ja uut hingamist.
Õpiürituse tulemusena on Võsukese Lasteaia juhtkond, õpetajad ja õpetaja assistendid osalenud Jaan Aru koolitusel “Kuidas aju õpib?“ ning kasutavad oma töös lastega teaduslikul tõestatud teadmisi aju õppimise kohta laste tõhusamaks õppimiseks. Õpetajad teavad, et õppimine peab olema mõtestatud, oskavad kasutada erinevaid tehnikaid ning oskavad õpitut kinnistada. Õpiürituse eesmärk on, et õpetajad mõistavad, kuidas toimuvad protsessid lapse ajus õppimise ajal ja oskavad sellest lähtuvalt oma õppetegevust planeerida.
Õpiürituse tulemusena on õpetajad, assistendid ja juhtkond tutvunud Hiiumaa Palade Lasteaia õuesõppe parimate praktikatega. Külastuse päeval on Palade Lasteaia õuepäev, mil kõik tegevused toimuvad õues. Kahe lasteaia pedagoogid on vahetanud muljeid ja kogemusi õuesõppe teemal. Palade lasteaed asub metsa kui ka rohumaa keskel, mis on ideaalne õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevuseks. Lasteaia asukoht toetab ja kujundab laste huvi looduse vastu ning keskkonnahoiualaste teadmiste kujunemist. Õues õppimine, looduse kasutamine õppevahendina ning tervislike eluviiside kujundamise abivahendina on ka meie
lasteaia baaspõhimõtetes. Üksteisega info ja kogemuste vahetamine aitab kaasa uute ideede ja inspiratsiooni loomisel õpetaja töös.
Õpiürituse tulemusena on õpetajad, assistendid ja juhtkond tutvunud Hiiumaa Vabakooli parimate praktikatega. Võsukese Lasteaia lapsevanemad on aeg-ajalt muret tundnud, kas nende lapsed ikka saavad piisava „akadeemilise“ ettevalmistuse kooliks, sest me ei õpi traditsiooniliselt laua taga töövihikuid täites. Hiiumaa Vabakool oma waldorfpedagoogika põhimõtetega esindab samuti ebatraditsioonilise ja justkui mitteakadeemilise õppe stiili. Õppimine on elav ja kogemuslik ning tugineb psühholoogiliselt põhjendatud rütmile. Vabakooli õpetajate võtted ja kogemus ühest küljest annavad kinnitust, et oleme õigel teel ning seeläbi tõuseb enesekindlus ja julgus jätkata ning teisest küljest on nende tööst paljustki üle võtta. Samas annab see ka õpetajale kogemuse lapsevanematele oma seisukohtade ja tõekspidamiste selgitamisel.