Väärtuskasvatuse Lasteaed

Väärtuskasvatuse lasteaed

Võsukese lasteaed on saanud Tartu Ülikooli tunnustuse “Väärtuskasvatuse lasteaed 2018”

Auhind antakse välja süsteemse ning tulemusliku tegutsemise eest isiksuse kasvamist toetava keskkonna loomisel.

Võsukese lasteaed peab väga oluliseks väärtuste jagamist erinevatel tasanditel. See tähendab, et lasteaia väärtused on olulised kõikide lasteaiaga kokkupuutuvate osapoolte vahel. Meie jaoks on oluline luua meie väärtustele toetuvad usaldusväärsed ning üksteist toetavad suhted tasandil laps-lapsevanem-lasteaed. Meie lasteaed loob ja kannab väärtusi mis aitab igal organisatsiooniga kokku puutuval inimesel olla parem inimene, lapsevanem, ühiskonna liige, sõber või kolleeg.

Põhiväärtuseid on meil seitse
Rõõm tähendab meie jaoks, et kui õpetaja on õnnelik, siis on ka lapsed õnnelikud ning see kandub edasi ka suhetesse lapsevanema ning koduga.

Usalduse all peame silmas seda juhtkonna ja personali vahel on usaldusväärsed suhted personal loob usaldusväärsed suhted rühmas lastega ning lapsevanematega.

Kaasaegsus/innovaatilisus tähendab valmisolekut ning soovi kasutada igapäeva töös uudseid lahendusi ning ollakse avatud erinevateks ideedeks.

Koostöö on oluline, et toimiksid omavahelised suhted, sest meie jaoks on oluline see ,et eduka lasteaia toimimiseks on kaasatud kõik asutusega kokkupuutuvad isikud.

Lapsekesksus/lapsesõbralikkus kõik meie vastuvõetavad otsused ja tegevused lähtuvad lapse heaolust.

Individuaalsus tähendab meie jaoks, et arvestame kõikide osapoolte soove ja eripärasid võimaluste piires.

Loomingulisus on see, et kõigil on võimalus väljendada oma oskusi vabalt ning omapäraselt.