Aruheina lasteaias alustas tööd uus õppejuht

Alates 12.08 2019 töötab Aruhiena lasteaias uus õppejuht.

Liis kirjutab enda kohta nii:

“Olen avatud suhtleja. Uued ja põnevad ideed panevad mu silmad särama, eriti kui neid saab teostada meeskonnana. Olen konstruktiivselt kriitiline, lojaalne ja usaldusväärne oma kolleegidele. Hindan kõrgelt koostööd ja usaldust kõikidel tasanditel.
Iga laps areneb erinevas tempos ja on tähtis, et lapse päevadisain oleks paindlik ning tema eripärasid ja soove arvestav. Lasteaed peab pakkuma lapsele turvalise keskkonna, kus tal on soov käia, tunda rõõmu rühmakaaslastest ning temast kasvaks sotsiaalselt julge ja igakülgselt arenenud laps. Minu uue õppeaasta eesmärkideks on kindlasti lapse lasteaiapäeva põnevamaks muutmine erinevate robootiliste- ja nuntivahendite kaudu ning lastevanemate suurem kaasamine oma lapse arengusse.
Väljaspool tööd on minu pikaajaliseks hobiks olnud jalgpall, lisaks meeldib mulle väga reisida ja uusi paiku avastada”.
Soovime Liisile vahvat algust Aruheina lasteaias!