Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem ARNO (Rae valla haridusteenuste haldamise süsteem) keskkonnas avalduse.

https://piksel.ee/arno/rae/

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma kohatasu terve kuu eest. 

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord–Riigi Teataja