ERASMUS+

09.-10.detsember 2019 osales Aruheina Lasteaia õppealajuhataja Erasmus+ kontaktseminaril TCA “Quality in Early Childhood Education and Care” Stockholmis, kus leiti lasteaiale koostööpartnerid. Aprill 2020 kirjutati valmis üheskoos projekt “ICT: Learning and Teaching with Critical Thinking” ning august 2020 sai projekt rahastuse. Projekti kestvus on 2020-2023 aasta.

Projekti eesmärgiks on erinevate riikide parimate praktikate jagamine. Projekt keskendub sellele, kuidas õpetada lapsi ja õpetajaid kasutama infotehnoloogilisi- ja robootilisi vahendeid õppe- ja kasvatustöös lõimides neid erinevates ainevaldkondades.

Projekti partnerid on Eesti, Rootsi, Läti, Itaalia ja Türgi.

      

 

Mais 2024 sai Aruheina Lasteaed Erasmus + õpirändeprojektile “Õpikeskkonna rikastamine” rahastuse. Projekti kestvus juuni 2024 – mai 2025. Projekti teema keskkonnahoid, õuesõpe, mänguasjavaba lasteaed ning rühmakeskkonna kujundamine. Üldeesmärgiks lasteaia õpikeskkonna rikastamine, kus õpetaja on projektõppes keskkonna loojaks ning laps selles aktiivne õppija. Projekt aitab ellu viia lasteaia arengukava eesmärke, milleks on õuesõpe rikastamine ja kasvukeskkonna parendamine.

Eesmärgid:

  • Muuta lasteaia kasvukeskkonda loodussõbralikumaks ning lapse ja ka õpetaja loovust avardavamaks.
  • Tuua tähelepanu keskkonnateadlikkusele ning -haridusele, jõuda laste läbi ka vanemateni.
  • Anda õpetajatele täiendavaid tööriistu lapsi huvitava ja neid aktiviseeriva õppetegevuse läbiviimiseks.
  • Ennastjuhtiva õppija toetamine läbi projektõppe ja õpetajaprofessionaalsuse.

Õpiränded on planeeritud sihtkohtadesse: Kreeka, Tšehhi ja Hispaania.