8. Lipsutriinud

Lipsutriinude rühmas käivad 4-6.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Pirkko, assistendid Liia ja Lisette Marie.

Kontaktid: e-mail lipsutriinud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2134.

Lipsutriinude rühm tugineb Eestis väljatöötatud väärtuskasvatuse metoodikale ja võtab aluseks “Väärtuskasvatus tarkuse hoidiste abil”. Eesti rahvapärimusel põhinev metoodika lasteaedadele ja algkoolidele”, autor Merike Mitt.

Tugineme samuti Kiusamisest Vaba metoodika neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus, julgus. Tutvume aastaringist lähtuvalt eesti rahvakalendri tähtpäevadega, eestlaste väärtuste, traditsioonide, kommete ja tavadega vanasti ja tänapäeval. Lipsutriinude rühm lähtub oma igapäevastes tegevustes loodusteadlikust ja keskkonnasõbralikust käitumisest (aluseks mh programmi “Roheline kool” tegevuskava, materjalid ja koolitused).

Oleme liitunud Suukooli projektiga, kus õpime hoolitsema hammaste tervise eest.

Alates sellest õppeaastast 2022/2023 lõimime “Rohelise kooli” programmis pakutavat MTÜ Mondo poolt pakutavate maailmahariduse teemadega. Maailmaharidus on nii maailmakodaniku-, keskkonna-, rahu- kui ka säästva arengu haridus (maailmakool.ee).

Alates sellest õppeaastast 2022/2023 tutvume Maanteeameti poolt pakutava liiklusõpet toetava koostööprojektiga “Liiklusvanker”. Kõigile lastele tuleks võimaldada kvaliteetne, järjepidev ning täienev liiklusharidus. Kuidas liiklusteemat huvitavalt ja praktiliselt lasteni viia? Selleks annab suurepärase võimaluse Liiklusvanker. Projekt toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. Õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ja kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toimetulemist.