8. Lipsutriinud

Lipsutriinude rühmas käivad 5-7.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Pirkko, assistendid Liia ja Lisette Marie.

Kontaktid: e-mail lipsutriinud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2134.

Rühm tugineb lasteaia põhiväärtustele – hoolivus, koostöö, loovus, turvalisus ja armastus.

Hoolivus – heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond, kus laps väärtustab iseenda ja teiste tervist ning käitub tervislikult, sh turvaliselt; laps hoolib kaaslastest, keskkonnast ning armastab oma kodukohta ja isamaad.

Koostöö – hea meeskonnatöö oma rühmas ja kogu lasteaias. Laps on aktiivne õppija ja tunneb rahulolu, eduelamust lõpule viidud tegevustest; laps oskab teha valikuid, suudab tegutseda iseseisvalt ja teha koostööd.

Loovus – lapse loovus on toetatud, hinnatud on julgus, avatus ning loomingulisus: laps on loov ja julge oma ideede avaldamisel.

Turvalisus – lasteaia õpikeskkond on lapse jaoks turvaline.

Rühm tugineb Eestis väljatöötatud väärtuskasvatuse metoodikale ja abistavaks materjaliks on võetud “Väärtuskasvatus tarkuse hoidiste abil. Eesti rahvapärimusel põhinev metoodika lasteaedadele ja algkoolidele”, autor Merike Mitt. Samuti Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!” metoodika neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus, julgus.

Tutvume aastaringist lähtuvalt eesti rahvakalendri tähtpäevadega, eestlaste väärtuste, traditsioonide, kommete ja tavadega vanasti ja tänapäeval. Eelmistel aastatel oleme osalenud Suukooli projektis, kus õppisime hoolitsema hammaste tervise eest. Sel õppeaastal jätkame väljakujunenud metoodikaga, kasutame Suukooli materjale.

Rühm lähtub oma igapäevastes tegevustes loodusteadlikust ja keskkonnasõbralikust käitumisest (aluseks mh programmi “Roheline kool” tegevuskava, materjalid ja koolitused).

Alates õppeaastast 2022/2023 alustasime lõimimist “Rohelise kooli” programmis pakutavat MTÜ Mondo poolt pakutavate maailmahariduse teemadega. Maailmaharidus on nii maailmakodaniku-, keskkonna-, rahu- kui ka säästva arengu haridus (maailmakool.ee).

Alates õppeaastast 2022/2023 tutvusime Maanteeameti poolt pakutava liiklusõpet toetava koostööprojektiga “Liiklusvanker”. Kõigile lastele tuleks võimaldada kvaliteetne, järjepidev ning täienev liiklusharidus. Kuidas liiklusteemat huvitavalt ja praktiliselt lasteni viia? Selleks annab suurepärase võimaluse Liiklusvanker. Projekt toetab jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. Liiklusohutuse teemadega jätkame ka sel õppeaastal.