PROGETIIGER

Aruheina Lasteaed teeb koostööd ProgeTiigri programmiga.  Eesmärk on arendada laste digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust (tehnoloogia olemuse mõistmine, selle rakendamine, loomine, arendamine). Selleks toetame õpetajate ja juhendajate digipädevuse ja tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ja selle õppetöös rakendamist; edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke; tõstame laste ja noorte teadlikkust ning huvi IT valdkonna vastu; kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist haridusasutustele.

Tegevused:
  • õppematerjalide loomine ja arendamine, tõlkimine ning kohandamine;
  • koolitused õpetajatele ja juhendajatele;
  • haridusasutustele IT õppe rakendamiseks vajalike tehnoloogiliste seadmete soetamise toetamine;
  • teavitus- ja populariseerimistegevused: info jagamine, õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele;
  • koostöövõrgustiku arendamine erinevate osapooltega valdkonna arendamiseks.