2. Kiired Kiilid

Kiirete Kiilide rühmas käivad 5-6.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Liisa, assistendid Birgit ja Diana.

Kontaktid: e-mail kiired.kiilid@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 0198

Kiirete Kiilide rühm keskendub palju loodushoiu teemadele, eelkõige ümbritseva märkamisele – mida märkad, seda oskad ka hoida. Käime sageli looduses jalutuskäikudel. Lastele meeldib väga tegutseda ka rühmas – joonistada ja meisterdada, mängida nii enda algatatud kui täiskasvanu suunatud mänge. Lapsed on liikuvad ja aktiivsed, leiavad tegevust nii ehitusklotsidega, sõidukitega kui nuku- ja kööginurgas. Kiirete Kiilide lapsed on uudishimulikud, saavad enamasti hästi läbi, on üksteise vastu sõbralikud ja märkavad, kui keegi teeb teistele liiga.

Väärtused:

●Sallivus – oleme empaatiavõimelised ja suudame arvestada erinevustega. Kuigi oleme erinevad, kohtleme üksteist võrdsetena. Erimeelsuse lahendame keele abil.

● Austus – austame ja arvestame oma kaaslastega. Kõneleme ja käitume viisakalt nii rühmakaaslaste kui täiskasvanutega. Kõigil on õigus oma arvamusele.

● Hoolivus – hoolime üksteisest ja oleme abivalmid, sõbralikud ja heasoovlikud oma kaaslaste suhtes.

● Julgus – julgeme märgata ja kaitsta neid, kes ennast ise kaitsta ei oska. Kaitseme teineteist ebaõigluse eest. Julgeme tunnistada ka tehtud vigu – oleme ausad.

Lisaks väärtustame looduslähedust ja keskkonnakaitset ning panustame keskkonnaharidusse läbi Rohelise Kooli programmi (hooliv suhtumine loodusesse, energia ja vee säästmine ning jäätmete liigiti sorteerimine).