2. Kiired Kiilid

Kiirete Kiilide rühmas käivad 6-7.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Liisa, assistendid Birgit ja Gädvi.

Kontaktid: e-mail kiired.kiilid@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 0198

Kiirete Kiilide rühm keskendub käesoleval õppeaastal suuresti kooliks ettevalmistusele, kuid teeme seda jätkuvalt läbi projektõppe, mille teemade valiku määravad lapsed.

Samuti käsitleme endiselt Rohelise kooli keskkonnaharidusprogrammiga seotud teemasid. Avardame laste teadmisi ja silmaringi hariduslike õppekäikude ning matkadega, et õppida loodust märkama ja hoidma. Väga oluline on ka heatahtliku ja üksteisega arvestava suhtluse toetamine – lisaks suunatud õppetegevusele on lastel kindlasti aega vabamänguks ja muudeks neid huvitavateks tegevusteks. Loovuse arendamiseks on rühmas olemas eri tegevuskeskused (meisterdamine, rollimängud, klotsidest ehitamine jne).

Väärtused:

●Sallivus – oleme empaatiavõimelised ja suudame arvestada erinevustega. Kuigi oleme erinevad, kohtleme üksteist võrdsetena. Erimeelsuse lahendame keele abil.

● Austus – austame ja arvestame oma kaaslastega. Kõneleme ja käitume viisakalt nii rühmakaaslaste kui täiskasvanutega. Kõigil on õigus oma arvamusele.

● Hoolivus – hoolime üksteisest ja oleme abivalmid, sõbralikud ja heasoovlikud oma kaaslaste suhtes.

● Julgus – julgeme märgata ja kaitsta neid, kes ennast ise kaitsta ei oska. Kaitseme teineteist ebaõigluse eest. Julgeme tunnistada ka tehtud vigu – oleme ausad.