Dokumendid

Avalik dokumendiregister alates 13.09.2018

 

Lasteaia põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/420112021011

  • Aruheina Lasteaia arengukava 2024-2027
  • Aruheina Lasteaia õppekava
  • Aruheina Lasteaia kodukord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Taotlust lasteaiaga liitumiseks ja lasteaiast välja arvamiseks saab esitada keskkonnas: https://piksel.ee/arno/rae/