Töökorraldus

Töökorraldus Aruheina Lasteaias lähtub lasteaia põhimäärusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest seonduvatest õigusaktidest.

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 07:30 – 18:00.

Valverühm avatud 7:30 – 8:00, rühmad 8:00-18:00 

Õppe – ja kasvatustöö toimub eesti keeles ning on korraldatud projektõppena – lapsed kaasatud ja
arvestatakse nende õpihuvidega. Lasteaias on koostatud oma õppekava, mis toetab erinevate valdkondade integreerimist ja laste õppimist mängu kaudu.

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse lastevanematele hiljemalt jaanuarikuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias.

Suveperioodil ühendatakse rühmi vastavalt vajadusele, arvestades laste arvu. Samuti on lasteaia juhtkonnal õigus teha rühmades töökorralduslikke ümberkorraldusi juhul kui meeskonnaliikmeid on puudu.

Riiklike pühade ajal on lasteaed suletud!

Puhkepäevad  riigipühade tõttu:

1. jaanuar – uusaasta

24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev

15. aprill – suur reede

1. mai – kevadpüha

23. juuni – võidupüha

24. juuni – jaanipäev

20. august – taasiseseisvumispäev

24. detsember – jõululaupäev

25. detsember – esimene jõulupüha

26. detsember – teine jõulupüha

 

Lühendatud tööpäevad:

23. veebruar                                                                                                                                                                        22. juuni                                                                                                                                                                                  23. detsember                                                                                                                                                                    31. detsember

Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusele lühendatakse eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra ja lasteaed on avatud kuni 15:30. Rühmad 15:00 ja valverühm 15:30.