Lapsevanemale

Laps tunneb ennast lasteaias kindlalt, kui tema päev algab kiirustamata, sõbralikult ja kallistusega.

  • Esmakordselt lasteaeda tulles andke lapsele aega kohanemiseks ja harjumiseks.
  • Rääkige lapsega lasteaia päevast. Tundke huvi lapse mängude, tegevuste ja sõprade vastu, kuulake tema rõõme ja -muresid, otsige koos lahendusi.
  • Usaldage õpetajat, arutage temaga oma lapse arengut ja käitumist.
  • Õpetage lapsele iseennast teenindama (riietuma, sööma, pärast potil käimist end puhastama, enda järelt koristama jne.)
  • Olles ise positiivse suhtumisega lasteaeda ning töötajatesse, on lapsel hea ja  turvaline olla.

 

Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

Koostöö eesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine.