Lasteaia väärtused

Lapsepõlv ei ole võidujooks, et näha kui kiiresti suudab laps hakata lugema, kirjutama ja arvutama. See on väike aken ajas, mil õpitakse ja arenetakse individuaalselt igale lapsele omases tempos. Varem ei ole parem!

Aruheina Lasteaia MOTO: Väikeste sammude jõud on suur!

Missioon – Kodu ja lasteaia koostöös toetame lapse loomupärast valmisolekut märgata,
uurida, avastada – mängime õppides, õpime mängides.

Visioon – Oleme usaldusväärne, turvaline ning uutele ideedele avatud lasteaed, kuhu tulevad
rõõmuga nii väikesed kui suured.

Iga inimene omab erinevat maailmapilti ja tähtsustab endale olulisi väärtusi. Ja see ongi hea – erinevused teevad maailma värviliseks, rikkaks ja viivad elu edasi. Aga kõigele keskenduda ei saa. Kasvab ikka see lill, mida kastad – toimivad eelkõige need väärtused, millele rohkem tähelepanu pöörame ja millele keskendume.

Lasteaia põhiväärtused:

HOOLIVUS – heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.

KOOSTÖÖ – lugupidav ja aus meeskonnatöö oma rühmas ja kogu lasteaias.

LOOVUS – toetame laste ja meeskonna loovust, hinnates julgust, avatust, loomingut ning keskkonna hoidu.

TURVALISUS – lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline, panustades väärtuskasvatusele ning tervise edendamisele.

ARMASTUS – kõik me soovime olla märgatud ning tähele pandud.