Lasteaiatasu

Rae vallavolikogu 20.06.2023. aasta määrusega nr 42 kinnitas, et Rae valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) lapsevanema poolt kaetava osa määr alates 01.09.2023  seisuga on 108,75 eurot kuus.

 

Soodustused kohatasu maksmisel

Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 50% käesoleva määruse §-s 2 nimetatud määrast ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud määrast.

Nimetatud soodustuste saamiseks kuni 31.07.2020.a esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse. Alates 01.08.2020.a rakenduvad soodustused automaatselt välja arvatud, kui peres on puudega laps, millisel juhul on soodustuse saamise aluseks lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

Vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, võivad taotleda soodustust kohatasu maksmisel. Soodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus vallavalitsusele. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 

Kohatasu maksmise kord

Kohatasu makstakse olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte v.a. vallavalitsuse poolt antud korralduse alusel lasteasutuse suletud perioodi eest.

Esmakordselt lasteasutusse astumisel arvestatakse esimesel kuul kohatasu proportsionaalselt kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.

Koha kasutamise lõppemise kuul tasub lapsevanem kohatasu kuu määra.

Kohatasu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks valla arveldusarvele või valla kassasse.