Lasteaiatasu

Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidutasust.

Kohatasu

Alates 1. jaanuarist 2024 on lasteaia kohatasu 123,00 € kuus. Alus Rae Vallavolikogu 01.09.2023 määruse   nr. 42 redaktsioon.

Soodustused kohatasu maksmisel

Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 50% käesoleva määruse §-s 2 nimetatud määrast ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud määrast.

Nimetatud soodustuste saamiseks kuni 31.07.2020.a esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse. Alates 01.08.2020.a rakenduvad soodustused automaatselt välja arvatud, kui peres on puudega laps, millisel juhul on soodustuse saamise aluseks lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

Vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, võivad taotleda soodustust kohatasu maksmisel. Soodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus vallavalitsusele. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

Kohatasu maksmise kord

Kohatasu makstakse olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte v.a. vallavalitsuse poolt antud korralduse alusel lasteasutuse suletud perioodi eest.

Esmakordselt lasteasutusse astumisel arvestatakse esimesel kuul kohatasu proportsionaalselt kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.

Koha kasutamise lõppemise kuul tasub lapsevanem kohatasu kuu määra.

Kohatasu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks valla arveldusarvele või valla kassasse.

Toidutasu

Lapse toidupäeva maksumus on 2,50 €. Toidupäev koosneb hommiku- ja lõunasöögist ning õhtuootest.