4. Põrisevad Põrnikad

Põrisevate Põrnikate rühmas käivad 6-7.aastased lapsed. Rühameeskond: õpetaja Mailis, assistendid Liana ja Serena.

Kontaktid: e-mail porisevad.pornikad@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2138

Põrisevate Põrnikate rühma lapsed viibivad palju õues – käivad pargis, matkaradadel, viime läbi õppetegevusi looduskeskkonnas või õuemajas, kasutame palju looduslikke vahendeid õppetegevuste läbi viimiseks. Samuti kasutame kunstitegevuste läbi viimisel põhiliselt jääkmaterjale ja mõtleme, kuidas saame asju kasutada mitu korda, et säästa loodust ja teha loodusele suur “pai”. Meie rühma põhimõte on käia iga ilmaga õues, et tugevdada laste tervist. Põrisevate Põrnikate rühma lapsed on hoolivad ja austavad oma sõprade, vanemate ja õpetajate suhtes. Peame lugu kiusamisvabast keskkonnast ning hoolime üksteise vaimsest tervisest.

Väärtused: ausus, julgus, hoolivus, sallivus (Kiusamisest vabaks! programm) ja loodushoid, säästlik tarbimine/eluviis (õuesõpe) Rohelise Kooli programm. Peame oluliseks õppimist ehedas keskkonnas, isetegemist. Tegevused toimuvad avatud õpiruumis ( looduses). Avatud õpikeskkonnale on iseloomulik see, et õppimise koht toimib samaaegselt õppevahendina ning seal saadud elamused ja kogemused juhivad teadmised oskusteni. Avatud õpiruumis on esikohal laps ja tema aktiivne tegevus, jättes õpetajale suunava ja toetava rolli.