Tugiteenused

Aruheina Lasteaias on laste parimaks arenguks järgmised võimalused:

  • Lasteaias töötavad pedagoogid, kes märkavad abi vajavat last.
  • Lasteaias töötavad logopeedid Anneli ja Iia, kes tegelevad laste kõne jälgimisega.  Logopeedid annavad lapsevanemale tagasisidet ja infot läbi Eliis infosüsteemi. Kontaktid: anneli.siibak@aruheina.edu.ee  iia.paavo@aruheina.edu.ee
  • Lasteaias töötab eripedagoog Tiina, kes märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused. Loob turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna. On toeks lapsele, õpetajatele ning lapsevanematele. eripedagoog@aruheina.edu.ee                                                                                                                                                                               Põhiline korrektsioonitöö viiakse läbi individuaalselt, õppeaasta algul koostatud ja aasta jooksul täiendatud ajakava alusel. Koostamisel peavad logopeedid ja eripedagoog arvestama iga rühma tegevustega.  Vajadusel edastavad logopeedid ja eripedagoog lapsevanemale harjutusvara.

    Individuaaltegevused viiakse läbi logopeedi või eripedagoogi kabinetis vastavalt lapse toe vajadusele. Kõneravi või teraapia tegevuse kestvus on 15-20 minutit.

  • Vajadusel kutsutakse Rajaleidja võrgustikust spetsialist, kes nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid.

Lapsevanemaid nõustavad kõigis nende kompetentsi kuuluvates küsimustes (kaasa arvatud koolikohustuse edasilükkamine) rühmaõpetajad, direktor, õppealajuhataja, logopeedid, eripedagoog ja vajadusel erispetsialistid. Vajadusel pöördutakse nõustamiskomisjoni, linnaosa sotsiaal- ja lastekaitsetöötaja poole.

Vajadusel teavitavad logopeedid või eripedagoog raske kõnepuudega või puudega laste vanemaid erinevatest rehabilitatsiooniteenuste võimalustest. Lapsevanemal on samuti võimalik pöörduda Rajaleidja poole.