Õppeaasta eesmärgid

2024/2025 õppeaasta eesmärgid selgumisel!

 

Aruheina Lasteaia õppeaasta 2023/2024 eesmärgid

Sel õppeaastal võtame teadlikult tempo maha ja keskendume rohkem rahulikumale kulgemisele. Tähtsustame lastele vabamängu võimaldamist ning kooli vaheaegadel õppetegevust ei toimu. Vabamäng on laste endi välja mõeldud ja korraldatud mäng, mis võib sisaldada rollimängu, kujutlusmängu või muid elemente, ka laste endi kehtestatud reegleid. Vabamäng on oluline lapse mitmekülgseks arenguks. Õpetab lapsele läbi kogemuste oskusi, mida õpetaja suusõnaliselt edasi anda ei saa. Vabalt mängides saab laps võimaluse probleeme ise lahendada ja nii areneb välja probleemilahendusoskus.

Õppeaasta põhieesmärgi täitmine toimub läbi õppe– ja kasvatustegevuste ning vaba mängu. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestab rühma meeskond oma rühma eripära ja iga
lapse arengu ning huviga.

Õppeaasta teema: „Väikeste sammudega puhtama looduse poole“

Laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;
Laps märkab kaaslast ning vajadusel abistab teist;

Laps saab aru põhjustagajärg seosest;

Tervisedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe ja kasvatustegevuses;

Õppe ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi;

Toimib koostöö kõikidel tasanditel: laps õpetaja tugispetsialist rühmameeskond
lasteaia personal lapsevanem juhtkond hoolekogu.

Rohelise kooli teemad õppeaastal 2023/2024:

Elurikkus ja loodus                                                                                                                                                    Tervis ja heaolu                                                                                                                                              Kliimamuutused