Õppeaasta eesmärgid

Aruheina Lasteaia õppeaasta 2022/2023 eesmärgid

Õppeaasta põhieesmärgi täitmine toimub läbi õppe– ja kasvatustegevuste ning vaba mängu. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestab rühma meeskond oma rühma eripära ja iga
lapse arengu ning huviga.

Õppeaasta teema:  „Kõik algab seemnest“ ning põhieesmärk „Külva head, siis kasvab head“.

Laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;
Laps märkab kaaslast ning vajadusel abistab teist;

Laps saab aru põhjustagajärg seosest;

Tervisedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe ja kasvatustegevuses;

Õppe ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi;

Toimib koostöö kõikidel tasanditel: laps õpetaja tugispetsialist rühmameeskond
lasteaia personal lapsevanem juhtkond hoolekogu.