9. Õnneämblikud

Õnneämblikute rühmas käivad 5-6.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Kristel, assistendid Agnes ja Marelle.

Kontaktid: e-mail onneamblikud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2087.

Vaatamata laste samale eale on nende huvid, võimed ja arengutase erinevad. Seetõttu püüame pakkuda Õnneämblikute rühma lastele erinevaid tegevusi ja ülesandeid lähtudes nende individuaalsest omapärast, huvidest ja võimetest.

Õppe– ja kasvatustegevus on rühmas on rajatud koduloolisusele, milles õppekasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi suunatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õnneämblikute rühma juhtivaimaks väärtuseks on, et laps saab aru põhjust- tagajärg seosest. Lisaks väärtustatakse austust, hoolivust, sallivust, julgust ning pööratakse tähelepanu lapse positiivsete isikuomaduste kujunemisele.

Õppeaastal 2022/2023 fookuses iseseisvus, enesekindlus ja optimism.