9. Õnneämblikud

Õnneämblikute rühmas käivad 6-7.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Kristel, assistendid Agnes ja Marelle.

Kontaktid: e-mail onneamblikud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2087.

Kuna Õnneämblikute rühmas käivad eelkooliealised lapsed, on suurim rõhk sel õppeaastal laste ettevalmistus kooli minekuks. Õppe– ja kasvatustegevus rühmas on rajatud koduloolisusele, milles õppekasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi suunatud tegevused.

Rühma juhtivaimaks väärtuseks sellel õppeaastal on: iseseisvus, enesekindlus ja optimism. Lisaks väärtustatakse austust, hoolivust, sallivust, julgust ning pööratakse tähelepanu lapse positiivsete isikuomaduste kujunemisele.