5. Väledad Sajajalgsed

Väledate Sajajalgsete rühmas käivad 5-6.aastased lapsed. Rühameeskond:  õpetaja Iryna, assistendid Bertha ja Helgi.

Kontaktid: e- mail valedad.sajajalgsed@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 0193.

Väledate Sajajalgsete rühma lapsed on aktiivsed ja mänguhimulised, neile pakuvad huvi lego duplod- ja ehitusmängud, pallimängud ning erinevad kunstilised tegevused.

Rühmas kasutusele võetud järgmised õppemeetmeid:

  • Mondo Maailmakool
  • Kiusamiseks vabaks programm
  • Roheline kool
  • Valgusfoori meetod

Peame väga oluliseks hoolivust, viisakust, sõbralikkust ja üksteisega arvestamist, konfliktide lahendamist sõnadega. Seda püüame ka sellel õppeaastal lasteni viia.

● Austus – oleme teineteisele head kaaslased ja austame teineteist.

● Hoolivus – abivalmidus, andestamine, sõbralikkus, koostöö, jagamine.

● Julgus – iseseisvus, julgeme olla head kaaslased, kes kaitsevad teineteist ebaõigluse eest.

● Sallivus – kuigi me oleme kõik natukene erinevad, kohtleme üksteist võrdsetena.

● Headus – enesehinnangu loomisel on oluline olla heatahtlik.

Nendest väärtustest juhindumine suunab märkama ja aktsepteerima kogu laste rühma mitmekesisust, tunnustamaks laste erinevusi ja austamaks igaühe kombeid. Nende väärtuste põhjal näitab laps üles huvi, osavõtlikkust ja kaastundlikkust ning abivalmidust iga kaaslase, ka endast noorema, vanema kui ka omavanuste vastu. Väärtused, millest juhindudes jäädakse endale kindlaks ja seatakse oma piirid; astutakse välja nähes lapsi teiste piire rikkumas; ollakse julge ja hea kaaslane, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.