5. Väledad Sajajalgsed

Väledate Sajajalgsete rühmas käivad 4-5.aastased lapsed. Rühameeskond: õpetaja Helena, assistendid Bertha ja Helgi.

Kontaktid: e- mail valedad.sajajalgsed@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 0193.

Väledate Sajajalgsete rühma lapsed on aktiivsed ja mänguhimulised, neile pakuvad huvi lego duplod- ja ehitusmängud, pallimängud ning erinevad kunstilised tegevused.

Väärtused:

“Kiusamisest vabaks” metoodika põhiväärtustest lähtumine (austus, hoolivus, julgus, sallivus).

● Austus – oleme teineteisele head kaaslased ja austame teineteist.

● Hoolivus – abivalmidus, andestamine, sõbralikkus, koostöö, jagamine.

● Julgus – iseseisvus, julgeme olla head kaaslased, kes kaitsevad teineteist ebaõigluse eest.

● Sallivus – kuigi me oleme kõik natukene erinevad, kohtleme üksteist võrdsetena.

● Headus – enesehinnangu loomisel on oluline olla heatahtlik.

Peame väga oluliseks hoolivust, viisakust, sõbralikkust ja üksteisega arvestamist, konfliktide lahendamist sõnadega.