Roheline kool

Aruheina Lasteaed liitus 2020 septembris Rohelise kooli programmiga ning alates maist 2022 oleme keskkonnamärgise “Roheline lipp” omanik.

Aruheina Lasteaia Rohelise Kooli tegevustega saab tutvuda meie Rohelise Kooli kodulehel 

Programmi dokumendid

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 65 riigist. Eestis programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi. Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet. Programmi toetab ka Tallinna Haridusamet (Lehola keskkonnahariduskeskus). Programmi koordineerib Tartu Loodusmaja.

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonna – ja Kommunaalamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.

Rohelise Kooli programmi eduka läbimise korral saab lasteaed rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise Roheline lipu. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ka ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted.

Programmis „Roheline kool“ osalemine peaks õpetama last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, mõista inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning on tuleviku suhtes vastutustundlik. Rohelise kooli teemadeks on: 

RoKo_teemad_joonis.jpg

Aruheina Lasteaia teemad 2023/2024 õppeaastal:

  • Elurikkus ja loodus
  • Tervis ja heaolu
  • Kliimamuutused