Tunnustused

  • Rae Vallavalitsus tänab Aruheina Lasteaeda 2021 “Rae 155” raames toimunud loomingukonkursil osalemise eest!
  • Rae Valla Ettevõtlik tegu 2020Aruheina Lasteaia laste Teaduskonverents. 
  • Rae Vallavalitsus tänab, Aasta haridustegu 2020Aruheina Lasteaia mudilasnõukogu.
  • Aruheina Lasteaed osales tunnustusprogrammis “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” ning pälvis tiitli “Hea lasteaia edendaja 2020”. Meid tunnustati õuesõppe edendamise, laste teadliku ja süsteemse kaasamise ning koostöise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri arendamise eest.
    https://www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-lasteaia-aspektid

  • Aruheina Lasteaed osales ja aitas aktiivselt kaasa ürituse Europe Code Week 2019 õnnestumisele.
  • Rae Vallavalitsus tänab, Aasta haridustegu 2019Aruheina Lasteaia kanakasvatus.