6. Tegusad Mesilinnud

Tegusate Mesilindude rühmas käivad 6-7.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Triinu, assistendid Geily ja Irina.

Kontaktid: e-mail tegusad.mesilinnud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 0284.

Tegusate Mesilindude rühm on kujundatud vastavalt laste vanust arvestades. Päev algab hommikuringiga, kus lõimitud tegevusena õpime erinevaid valdkondi. Rühm on jaotatud erinevateks keskusteks, mis on üksteisest eraldatud. Keskustes saavad lapsed ise võtta endale mänguasju/mänge, kunstitarbeid ja neid kasutada ka siis, kui õppetegevust ei toimu. Raamaturiiulil on olemas eakohased raamatud, et tekitada huvi kirjanduse vastu. Õppetöö toimub vastavalt vajadusele ja laste arvule nii väikestes gruppides kui kõik koos. Suuremat tähelepanu pöörame isetegemisele ja oma algatusvõime kujundamisele. Õppekäigud toimuvad igakuiselt. Rühma lapsed on väga ühtehoidvad ja sõbralikud. Märkavad kui keegi on üksi ja pakuvad talle seltsi. Jagavad mänge ja koristavad koos. Lastele meeldib osa võtta tegevustes, hommikuringid on oodatud päeva osa. Soovime osa võtta aasta jooksul pakutavatest eakohastes projektidest.

Väärtused:

HOOLIVUS – Laps tunneb, et teda oodatakse lasteaeda ja temast hoolitakse ning seda siiralt ja sooja südamega. Särav silm ja sõbralik suhtumine on kõige alus, siis tahavad lapsed ka lasteaias olla ja käia. Hoolivust ei saa teeselda. Hoolivus aitab luua usaldust. Hooliv inimene lasteaias on see, kes suhtub kaaslastesse sõbralikult, tunneb muret teiste tervise, heaolu, tööülesannete täitmise osas ning pakub vajadusel oma tuge. Hoolime inimestest ja ümbritsevast. Hoolivus on midagi rohkemat kui pelgalt heasüdamlikkus, see on hoolimine endast, inimestest meie ümber, loodusest ja loomadest. See väljendub nt tervislikes toiduvalikutes ja eluviisis, personali hoidmises ja arenguvõimaluste tagamises, keskkonnasõbralike materjalide kasutamine, taaskasutamine, jmt. Olla tähelepanelik ümbritseva keskkonna suhtes, nii elus kui eluta looduse suhtes.

TERVIS – Terviseteadlikkus aitab juba maast madalast mõista, millised valikud aitavad elada pikemat ja tervemat elu. Väärtustame liikumist, tervislikku toitu, hügieeni. Tervist aitab tagada vaimselt ja füüsiliselt tervislik kasvukeskkond ja kasvatus (palju värskes õhus olemist, õuesõpe, kaaslastega arvestav sportimine, toitumine, head ja austavad suhted kõigil suhtlustasanditel ja kõigi osapooltega). Terve laps on tervik ja õnnelik.

TRADITSIOONID – Uute ühiste traditsioonide loomine ja vanade au sees hoidmine (nt. lasteaia sünnipäeva tähistamine, tervisematk jms), kui ka rahvakultuuri elus hoidmine (rahvakalendri tähtpäevad, kombed, tavad – eluviis, vanasõnad, mõistatused, kõnekäänd, mängud, söögid). Koostöö ja ühisüritused tekitavad ühtse ja sooja tunde.