Toitlustamine lasteaias

Köök on lasteaia süda!

Eestis on lasteaiatoidule riiklikult kehtestatud nõuded, mis reguleerivad nii toitlustamise korraldust kui ka lastele pakutava toidu energia- ja toitainete sisaldust. Aruheina Lasteaed lähtub toidu valmistamisel ja menüüde koostamisel haridusasutuste toitlustamist reguleerivast sotsiaalministri määrusest nr 8 “Tervisekaitsenõudes toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”.

Sotsiaalministri määrusega kaetakse lasteaias lapse ööpäevasest energiavajadusest 87,5%, ülejäänu jääb kodude kanda. Kodused harjumused omavad lapse edasise toiduvaliku osas suurt tähtsust, sest maitse-eelistused ja harjumus kinnistatakse juba paaril esimesel eluaastal.

Aruheina Lasteaia väga suureks väärtuseks on kaasaegse tehnikaga varustatud oma köök. Sest armastus käib ju ikka kõhu kaudu. Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas: hommikusöök, lõuna ja oode. Meie andekad ja uuendusmeelsed kokad valmistavad maitsvad ja tervislikud toidud naturaalsest ning värskest toorainest. Menüüsse valime toidud, mis on hea toitainete koostisega ja samas ka isuäratavad ning maitsvad. Oluline, et lastele toit meeldib ning kujuneks harjumus ka uusi toite maitsta.

Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem. Toidupäeva hinna määrab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor. Lasteaia hoolekogu on kehtestanud toidupäeva hinnaks 2,50 eurot.  Hind kehtib kõikides rühmades ja lapse toitlustamise eest tasutakse kohalkäidud päevade alusel.

Toidukulu kuulub maksmisele koos kohatasuga Rae Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks Rae valla arveldusarvele või valla kassasse.

Lapse puudumisest tuleb teavitada sama päeva hommikul hiljemalt kell 9-ks. Lapse puudumisest palume teada anda läbi Eliis keskkonna.

Toidukulu maksmise soodustus

Toidukulu tasumisel võivad taotleda soodustust vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir. Soodustuse rakendamiseks peab laps ja üks lapsevanem elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vallas samal aadressil ning taotlemiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 

 

  • Aruheina Lasteaed osaleb alates 2021/2022 õppeaastast üle-eestilises rahvatervise kampaanias
    Taimne Teisipäev. Rohkem infot SIIT