7. Usinad Sipelgad

Usinate Sipelgate rühmas käivad 3-4 ja 6-7.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Kati, assistendid Eve-Lyn ja Anneli.

Kontaktid: e-mail usinad.sipelgad@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2073.

Õppeaasta põhieesmärgi täitmine toimub läbi õppe – ja kasvatustegevuste ning vaba mängu. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestame oma rühma eripäradega ja iga lapse arengu ning huviga. Väiksematega õpime iseseisvust ning suurematega valmistume kooliks.

Usinate Sipelgate rühm väärtustab:

  1. Käed on iseendale.
  2. Kuulan sõpra ja õpetajat.
  3. Olen viisakas.
  4. Olen aus ja hooliv.
  5. Teistega arvestamine.

Rühma väärtused said sellel aastal mõeldud koos lastega. Need on kolm olulist väärtust, mida peame ühtlasi ka harjutama ning meelde tuletama.