KIK

*Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Aruheina Lasteaia kirjutatud projekti, kus koolieelikute rühma (Lustakad Liblikad) lapsed said tasuta osaleda 2021/2022 õppeaastal “Pandipakendite taaskasutamise” õppeprogrammis. Koduleht: https://eestipandipakend.ee/

 

*Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Aruheina Lasteaia kirjutatud projekti, kus kahe koolieelikute rühma (Väledad Sajajalgsed ja Vallatud Rohutirtsud) lapsed said tasuta osaleda 2020/2021 õppeaastal õppeprogrammis “Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s”

Õppeprogrammiga saab tutvuda siin: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/veetarga-retk-kostivere-karstialal-jagala-joal-ja-linnamae-hej-s