Suvine töökorraldus

Aruheina Lasteaia suvine töökorraldus aastal 2023 

Perioodil 19.06-30.06.2023 ja 01.08-13.08.2023 on moodustatud koondrühmad lasteaias käivatest lastest. Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib. Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meeskonnad, kes vahetuvad graafiku alusel. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond.

Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust. 01.juunist kuni 31.augustini 2023 toimub varem õpitu kinnistamise periood: pearõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kordamisel.

  • Alates 19.06 – 30.06.2023 avatud 5 koondrühma                                                                                              1.Tegusad Mesilinnud – koos Tegusad Mesilinnud ja Usinad Sipelgad                                                2.Lustakad Liblikad – koos Lustakad Liblikad ja Väledad Sajajalgsed                                                  3.Õnneämblikud – koos Õnneämblikud ja Lipsutriinud                                                                                  4.Kiired Kiilid – koos Kiired Kiilid ja Põrisevad Põrnikad                                                                              5.Vallatud Rohutirtsud
  • 01.07 – 31.07.2023 lasteaed kollektiivpuhkusel – kõik rühmad suletud.                                            Kollektiivpuhkuse perioodi eest ei tule tasuda lasteaia osalustasu.                                                       Ajavahemikul 01. juuli kuni 31. juuli 2023. a. on avatud valverühmad Õie Lasteaias ja Järveküla Lasteaias kell 07.30 – 18.00. Juulikuu eest maksavad kohatasu ainult need vanemad, kes on valverühma koha kasutamise taotluse esitanud.
  • 01.08 – 13.08.2023 avatud 4 koondrühma                                                                                                    1.Tegusad Mesilinnud – koos Tegusad Mesilinnud ja Vallatud Rohutirtsud                                          2.Lustakad Liblikad – koos Lustakad Liblikad ja Väledad Sajajalgsed                                                  3.Õnneämblikud – koos Õnneämblikud ja Lipsutriinud                                                                                  4.Kiired Kiilid – koos Kiired Kiilid ja Usinad Sipelgad
  • Alates 14.08.2023 kõik rühmad tagasi oma rühmaruumides ning jätkub tavapärane töökorraldus.
    Rühmadesse oodatud uued lapsed. 

 

Vastavalt riiklikule pühade ja tähtpäevade seadusele on lasteaed 23.juunil 2023 suletud.

Kooliminejatel palume kindlasti esitada lahkumise avaldus enne lasteaiast lahkumist.

NB! Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust, et uuel õppeaastal taas rõõmsalt toimetada. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

14.augustist 2023 lasteaiateed alustavate laste vanemad on oodatud koosolekule 19. juunil, algusega kell 16.30. Toimub saalis, tutvustatakse lasteaia kodukorda, ruume ning jagatakse infot töökorralduse kohta.