Suvine töökorraldus

Aruheina Lasteaia suvine töökorraldus aastal 2023 

  • 01.07 – 31.07.2023 lasteaed kollektiivpuhkusel – kõik rühmad suletud. Kollektiivpuhkuse perioodi eest ei tule tasuda lasteaia osalustasu.                                                                                                                      Kollektiivpuhkuse ajal valvelasteaiaks Järveküla (Peetris) ja Õie Lasteaed. Juulikuu eest maksavad kohatasu ainult need vanemad, kes on valverühma koha kasutamise taotluse esitanud.

Pered, kellel ei ole võimalik juulis koos lastega puhata, saavad esitada taotlusi valverühmadesse kuni 12.märtsini 2023 Rae valla E-teenuste keskkonnas: https://iseteenindus.rae.ee/

Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust. 01.juunist kuni 31.augustini 2023 toimub varem õpitu kinnistamise periood: pearõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kordamisel.

Vastavalt riiklikule pühade ja tähtpäevade seadusele on lasteaed 23.juunil 2023 suletud.

 

Kooliminejatel palume kindlasti esitada lahkumise avaldus enne lasteaiast lahkumist.

NB! Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust, et uuel õppeaastal taas rõõmsalt toimetada. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.