Suvine töökorraldus

Aruheina Lasteaia suvine töökorraldus aastal 2024

Sel aastal lasteaed kollektiivpuhkusel ei ole ning ajavahemikul 01. juuli kuni 31. juuli 2024 on avatud valverühmad Aruheina Lasteaias kell 07.30 – 18.00 (samuti ka Tõrukese Lasteaias Jüris).

Valverühma koha kasutamiseks sai vanem esitada taotluse 05. veebruar kuni 10. märtsini 2024 Rae valla iseteeninduskeskkonnas: https://iseteenindus.rae.ee/. Taotluste esitamise tähtaeg möödas.

Juhul, kui lapsevanem on vallale esitanud valverühma taotluse, kuid soovib juulikuu valverühmakohast loobuda, siis tuleb allkirjastatud taotlus esitada aadressile info@rae.ee hiljemalt juunikuu jooksul.

Juhul, kui lapsevanem on unustanud valverühma kohasoovi taotluse vallale esitada, kuid siiski vajab lapsele lasteaiateenust, siis on perel võimalus leida lapsele juulis koht eralasteaias või lastehoius ja esitada vallale juunis eralasteaia toetuse taotlus või lapsehoiuteenuse taotlus.

Juulikuu eest maksavad kohatasu kõik vanemad, kes on valverühma koha kasutamise taotluse esitanud. 

Perioodil 17.06 – 30.06.2024 ja 01.08 – 18.08.2024 on moodustatud koondrühmad lasteaias käivatest lastest. Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib. Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meeskonnad, kes vahetuvad graafiku alusel. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond.

Kõik koolieelikud (lapsed, kes lähevad 01.09.2024 kooli), kes on veel lasteaias, liidetakse rühmadesse, kus on hetkel ruumi.

Kooliminejatel palume kindlasti esitada lahkumise avaldus enne lasteaiast lahkumist.

19.08.2024 on oodatud uued lapsed ning avatud kõik rühmad.

Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust. 01.juunist kuni 31.augustini 2024 toimub varem õpitu kinnistamise periood: pearõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kordamisel.

Vastavalt riiklikule pühade ja tähtpäevade seadusele on lasteaed 24.juunil 2024 suletud.

 

NB! Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust, et uuel õppeaastal taas rõõmsalt toimetada. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

 

19.augustist 2024 lasteaiateed alustavate laste vanemad on oodatud koosolekule 19. juunil, algusega kell 16.30. Toimub saalis, tutvustatakse lasteaia kodukorda, ruume ning jagatakse infot töökorralduse kohta.