Suvine töökorraldus

Aruheina Lasteaia suvine töökorraldus aastal 2022 

  • Alates 20.06 – 30.06.2022 on avatud 4 alumist rühma, pluss Vallatud Rohutirtsud (Tegusad Mesilinnud, Usinad Sipelgad,  Õnneämblikud, Lipsutriinud, Vallatud Rohutirtsud).
  • 01.07 – 31.07.2022 lasteaed kollektiivpuhkusel – kõik rühmad suletud. Kollektiivpuhkuse perioodi eest ei tule tasuda lasteaia osalustasu.                                                                                                                      Kollektiivpuhkuse ajal valvelasteaiaks Assaku Lasteaed. Juulikuu eest maksavad kohatasu ainult need vanemad, kes on valverühma koha kasutamise taotluse esitanud.
  • 01.08 – 14.08.2022 avatud 4 alumist rühma (Tegusad Mesilinnud, Usinad Sipelgad, Õnneämblikud, Lipsutriinud).
  • Alates 15.08.2022 kõik rühmad tagasi oma rühmaruumides ning oodatud uued lapsed. 

Perioodil 20.06-30.06.2022 ja 01.08-14.08.2022 on moodustatud koondrühmad lasteaias käivatest lastest. Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib. Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meeskonnad, kes vahetuvad graafiku alusel. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond. Täpsem info laste paigutamisest saadetud infokirjana läbi Eliis infosüsteemi.

Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevust. 01.juunist kuni 31.augustini 2022 toimub varem õpitu kinnistamise periood: pearõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kordamisel.

Vastavalt riiklikule pühade ja tähtpäevade seadusele on lasteaed 23, 24. juunil ja 20. augustil 2022 suletud.

 

Kooliminejatel palume kindlasti esitada lahkumise avaldus enne lasteaiast lahkumist.

NB! Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust, et uuel õppeaastal taas rõõmsalt toimetada. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

 

UUTE LASTEVANEMATE INFOKOOSOLEK TOIMUB lasteaia saalis teisipäeval, 14.juunil kell 16.00!

Rae valla koolieelse munitsipaallasteasutuste suvise töökorralduse kehtestamise kord.